Chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę następujących usług doradczych i audytorskich:

1.Usługi rewizji finansowej:

 • badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
 • badania sprawozdań finansowych dla celów prospektu emisyjnego;
 • badania sprawozdań finansowych dla celów dokumentu informacyjnego (New Connect);
 • usługi atestacyjne wynikające z uregulowań KSH (np. opiniowanie planów połączenia, wycena wkładów niepieniężnych);
 • audyty wykorzystania celowych środków pieniężnych (dotacje, kredyty, emisje);
 • inne usługi atestacyjne i pokrewne.
 • 2. Usługi doradztwa biznesowego:

 • biznes plany, projekcje finansowe oraz programy naprawcze;
 • wyceny biznesowe;
 • pozyskiwanie finansowania.
 • 3.Usługi pokrewne:

 • przekształcenia sprawozdań finansowych na zasady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości;
 • wyceny praw niematerialnych i prawnych, przedsiębiorstw, know-how i inne;
 • sporządzenia lub oceny przyjętych zasad rachunkowości;
 • Due Dilligence;
 • ekspertyzy i analizy finansowe;
 • modelowanie przepływów finansowych w różnych okresach;
 • tworzenie systemów kontroli wewnętrznej;
 • doradztwo w zakresie rachunkowości i księgowości;
 • opracowanie dokumentacji podatkowych transakcji pomiędzy jednostkami powiązanymi.
 • 4.Ekspertyzy dla sądów.

  5. Wprowadzanie rachunkowości zarządczej niezbędnej dla dostarczania informacji przy procesie podejmowania decyzji.

  Usługi przeprowadzimy zgodnie z przyjętymi w Concept Finance zasadami z uwzględnieniem:

  ◊   Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej;

  ◊  Rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości, oraz

  ◊   Krajowych Standardów Rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce;

  ◊   Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny.