Mobirise

O NAS

Firma Concept Finance powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na najwyższej jakości usługi doradcze. Concept Finance tworzą ludzie, którzy w trakcie swej kariery zawodowej posiedli wieloletnie doświadczenie w firmach o różnych profilach działalności zarówno w Polsce jak i wielu innych krajach świata. Zdecydowali się oni zaangażować w projekt będący doskonałą alternatywą dla naszych Klientów, a także wspaniałą szansą na własny rozwój i ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Jesteśmy zespołem profesjonalistów o zróżnicowanym profilu akademickim i doświadczeniu zawodowym, których wspólnym celem jest wspieranie naszych Klientów na ich drodze do sukcesu.

 1. Usługi rewizji finansowej:
  badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  badania sprawozdań finansowych dla celów prospektu emisyjnego; 
  badania sprawozdań finansowych dla celów dokumentu informacyjnego (New Connect)
  usługi atestacyjne wynikające z uregulowań KSH (np. opiniowanie planów połączenia, wycena wkładów niepieniężnych); 
  audyty wykorzystania celowych środków pieniężnych (dotacje, kredyty, emisje); 
  inne usługi atestacyjne i pokrewne.
 2. Usługi doradztwa biznesowego:
  biznes plany, projekcje finansowe oraz programy naprawcze;
  wyceny biznesowe; 
  pozyskiwanie finansowania.
 3. Usługi pokrewne:
  przekształcenia sprawozdań finansowych na zasady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości;
  wyceny praw niematerialnych i prawnych, przedsiębiorstw, know-how i inne;
  sporządzenia lub oceny przyjętych zasad rachunkowości;
  Due Dilligence;
  ekspertyzy i analizy finansowe;
  modelowanie przepływów finansowych w różnych okresach;
  tworzenie systemów kontroli wewnętrznej;
  doradztwo w zakresie rachunkowości i księgowości;
  opracowanie dokumentacji podatkowych transakcji pomiędzy jednostkami powiązanymi.
 4. Ekspertyzy dla sądów.
 5. Wprowadzanie rachunkowości zarządczej niezbędnej dla dostarczania informacji przy procesie podejmowania decyzji.

  Usługi przeprowadzimy zgodnie z przyjętymi w Concept Finance zasadami z uwzględnieniem:
  ◊ Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej;
  ◊ Rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości, oraz
  ◊ Krajowych Standardów Rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce;
  ◊ Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny.
Addres

ul. Piotrkowska 270 XIV piętro pok. 1408 
90-361 Łódź

Kontakt

Email: biuro@conceptfinance.pl